Ventilatiesysteem C

 

De afvoer van vervuilde/gebruikte lucht gebeurt mechanisch door een centraal opgestelde ventilator die is aangesloten op een kanaalsysteem. De lucht wordt afgezogen in de keuken, de badkamer, het toilet en vaak ook in een berging of de opstelplaats van de wasmachine of -droger. De toevoer van verse buitenlucht vindt plaats via roosters in de gevel, boven of onder de ramen. De doorstroming door de woning gaat via spleten onder de binnen deuren.
Het systeem C is een veelvuldig toegepast systeem. Vanwege de lage installatie kosten, de eenvoud van het systeem en de beperkte noodzaak tot onderhoud waarbij toch door de ventilator een constante afzuiging wordt gewaarborgd is het vaak de eerste keuze van huiseigenaren en woningbouwcoöperaties.
De grootste oorzaak van klachten bij systeem C is het toepassen van raamroosters om de verse buitenlucht tot de woning te laten toetreden. Bij lage buitentemperaturen of sterke wind op de gevel ontstaan er vaak tochtklachten en worden deze roosters gesloten, hierdoor zal er dan niet (genoeg) worden geventileerd. Ook het geluid van buiten zal door de roosters niet genoeg worden gedempt waardoor dit zeer hinderlijk kan zijn in het huis. Als het afzuigsysteem niet goed is ontworpen of geïnstalleerd kan dit leiden storend geluid veroorzaakt door het afzuigsysteem.

Varianten

In de laatste jaren zijn er meerdere varianten van systeem C ontwikkeld.

  • C2a, mechanische luchtafvoer gecombineerd met zelfregelende toevoerroosters.
  • C3a, mechanische tijdgestuurde luchtafvoer gecombineerd met handbediende toevoerroosters.
  • C3b, mechanische tijdgestuurde luchtafvoer gecombineerd met zelfregelende toevoerroosters.
  • C3c, mechanische luchtafvoer gecombineerd met tijdgestuurde toevoerroosters.
  • C4a (VST3), centraal gemeten CO2 gestuurde mechanische luchtafvoer gecombineerd met zelfregelende toevoerroosters.
  • C4b, Mechanische luchtafvoer met CO2 regeling in woon- en, tenminste, de hoofdslaapkamer en CO2 gestuurde toevoerroosters in de woon- en hoofdslaapkamer. In de overige verblijfsruimtes voorzien van zelfregelende toevoerroosters.
  • C4c (VST4), Mechanische luchtafvoer met CO2 regeling in woon- en, tenminste, de hoofdslaapkamer gecombineerd met zelfregelende toevoerroosters.
  • C5a, Mechanische luchtafvoer met CO2 regeling in woonkamer en, tenminste, de hoofdslaapkamer gecombineerd met zelfregelende toevoerroosters. Het systeem is verdeeld in 2 zones, wonen en slapen.
  • C5b, Mechanische luchtafvoer met CO2 regeling in woonkamer en, tenminste, de hoofdslaapkamer gecombineerd met zelfregelende toevoerroosters. Het systeem is verdeeld in 2 zones, wonen en slapen en een afzuigpunt in elke verblijfsruimte.

 

Als het afzuigsysteem niet goed is ontworpen of geïnstalleerd kan dit leiden storend geluid veroorzaakt door het afzuigsysteem.

Gestapelde bouw

Alle bovengenoemde systemen worden ook toegepast in de gestapelde bouw waarbij het mogelijk is om elk appartement te voorzien van een eigen afvoerventilator die aangesloten worden op een gezamenlijk afvoerkanaal of er is een centrale afvoer(dak)ventilator waarbij elk appartement is aangesloten op een gezamenlijk kanaal. Per appartement moet de aansluiting voorzien worden van een terugslagklep. Waar de aansluiting van het appartement de schacht in gaat moet een brandklep worden gemonteerd om brandoverslag te voorkomen.

Ventilatiewarmtepomp

Systeem C wordt tegenwoordig ook gecombineerd met een ventilatiewarmtepomp. Deze vervangt de afzuigventilator en haalt de warmte uit de afgezogen lucht. Deze warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van de woning en/of het opwarmen van tapwater. Als dit systeem gecombineerd wordt met een toevoer van buitenlucht via de radiatoren wordt de buitenlucht gefiltreerd en aangenaam opgewarmd.

 


[Nieuwsbrief title]

 Nieuwsbrief

[Nieuwsbrief formulier]

   

Aanmelden nieuwsbrief