211 De noodzaak van ventileren

De noodzaak van ventileren.

Springen

De allergrootste levensbehoefte van de mens is zuurstof! Een mens kan weken zonder eten en dagen zonder drinken maar zonder zuurstof houden we het nog geen minuten vol. De buitenlucht bestaat voor ongeveer 21% uit zuurstof, als de lucht minder dan 19,5% uit zuurstof bestaat beginnen we al moeite te krijgen om te ademen. Als de CO2 (kooldioxide) concentratie onder de 3% blijft zou een (gezond) mens in een omgeving met slechts 10% zuurstof enige uren kunnen overleven. Echter op het noordelijk halfrond is de basis concentratie CO2 in de buitenlucht 4%!
Een volwassene haalt ongeveer 12 tot 16 maal per minuut adem. Per 24 uur ademt een volwassen ongeveer 10.000 liter lucht.

Als de een mens in een afgesloten ruimte verblijft zal er bij het inademen zuurstof opgenomen worden en bij het uitademen CO2 uitgeademd worden. Hierdoor zal, als er niet geventileerd wordt, de zuurstofconcentratie afnemen en de CO2 concentratie in de lucht toenemen. In eerste instantie zal men hiervan niet veel merken. Na verloop van tijd zal men echter duf en slaperig worden en ontstaan er vaak aspecifieke klachten als “onfrisse lucht”, “benauwde atmosfeer”, “bedompte lucht”. Bij een langer verblijf lijdt een hoge CO2 concentratie tot hoofdpijn, vermoeid- en sufheid, slijmvlies irritaties en grotere gevoeligheid voor allergieën en een grotere kans op astma-aanvallen.

Negatieve invloeden

Behalve onze ademhaling zijn er nog meer factoren die de kwaliteit van de binnenlucht negatief beïnvloeden.
• Door onze ademhaling, transpireren, douchen, wassen, koken en schoonmaken komt er vocht (circa 2,5 l per etmaal) vrij in de ruimte. Bij een hoge luchtvochtigheid zal dit vocht neerslaan op “koude” plekken of op plekken waar weinig luchtcirculatie is. Op deze vochtige plekken kan schimmel zich goed ontwikkelen. Behalve dat er door de schimmel van die lelijke, de muur ontsierende zwarte plekken ontstaan kunnen schimmels ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Schimmels produceren namelijk allergenen. Dit zijn stoffen die na inademing (ernstige) allergische reacties veroorzaken. Voor schimmels is een relatief vochtgehalte in de lucht van 70 tot 100% optimaal. De ideale relatieve luchtvochtigheid in een ruimte van 20 ℃ ligt tussen de 30 en 70%. Een vochtige ruimte is oncomfortabel, voelt koud en kil aan. Daarom zal u extra stookkosten kwijt zijn.
• Er zijn regelmatig publicaties over fijnstof en de maatregelen om de uitstof van fijnstof te beperken o.a. door het plaatsen van katalysatoren in uitlaten van auto’s en het verbieden van “oude” dieselauto’s in steden. Wat echter blijkt uit onderzoek door TNO (zie webpagina) dat na het koken de concentratie fijnstof gedurende enkele uren hoger kan zijn dan de buitenconcentratie. Uit dit onderzoek bleek ook dat 90% van de blootstelling aan ultrafijnstof binnen plaatsvindt.

Per 24 uur ademt een volwassen ongeveer 10.000 liter lucht.

Ventilatie

Nog niet zo lang geleden werd er bij de bouw niet veel aandacht geschonken aan isolatie en kierdichtheid van de gebouwen. Hierdoor was er vaak al voldoende toetreding van buitenlucht en afvoer van binnenlucht door de kieren en spleten in de woning. Na de energiecrisis in de zeventiger jaren is er meer aandacht, ook door gebruikers en eigenaren, voor het afdichten van kieren en zorgen dat deuren en ramen beter sloten. Tegenwoordig wordt er mede onderdruk van de energietransitie veel aandacht besteed aan het luchtdicht en goed geïsoleerd bouwen. Door al deze maatregelen moeten de woningen veel beter worden geventileerd. Zonder ventilatie zullen alle hierboven genoemde effecten zeker gaan optreden en zal de gebruiker zich oncomfortabel voelen en in het ergste geval zelfs (chronisch) ziek worden.
De hoeveelheid lucht die geventileerd moet worden wordt in de basis voorgeschreven in het bouwbesluit. Elk gebouw dat gebouwd of van functie gewijzigd wordt moet voldoen aan het bouwbesluit. Daarnaast zijn er door vakverenigingen, brancheorganisaties, overkoepelende organisaties zoals NOC*NSF, en overheden aanvullende eisen gesteld aan ventilatiesystemen en ventilatiehoeveelheden.

Voor elke situatie, voor elk pand en voor elke toepassing is het mogelijk om het best passende ventilatiesysteem ter ontwerpen, te instaleren en te onderhouden. Hoe eenvoudig het systeem in eerste instantie ook lijkt, het blijkt in de praktijk dat het specialisten werk is. Hoe beter het systeem aansluit op uw wensen en gebruik hoe comfortabeler de omgeving en gezonder en fitter de mens.
Vaak wordt als argument gebruikt dat ventileren energiekost en dat daarom dus minder geventileerd wordt. Een vochtig huis voelt echter kouder aan en omdat te compenseren zal daarom de thermostaat al gauw 1 of zelfs 2 graden hoger gezet worden. Deze temperatuursverhoging kost meer energie dan de ventilatie. Op kantoor is gebleken dat meer ventileren (>60m3/h) leidt tot een hogere productiviteit.

voorbeeld

Peter de Jong is adviseur voor systeemontwerp en helpt jou graag bij je nieuwe luchttechniek project.

Bel Peter voor
een kopje koffie


[Nieuwsbrief title]

 Nieuwsbrief

[Nieuwsbrief formulier]

   

Aanmelden nieuwsbrief