Page 3

Spirair

COLOFON Uitgeverij Present Press B.V. Nijverheidsweg 7 4104 AN Culemborg Postbus 57 4100 AB Culemborg T 0345 - 750 200 F 0345 - 750 249 E info@presentpress.nl I www.presentpress.nl Directie Rob Kriegsman Mariejanne Degenkamp Traff i c Yolande Deuss Accountmanager Karin Roessen Redactie Renate van Keulen Vormgeving en opmaak Angelique Falkmann Fotograf ie Derek Zomer Opdrachtgever Spirair Luchttechniek Coördinatie Peter de Jong Dit magazine kwam tot stand dankzij de medewerking van 2VV s.r.o. Acticon AB Air Spiralo® ArchiLogiQ IT Beheer en Onderhoud BLR-Bimon Klimaatbeheersing Brink Climate Systems DEC International Goudriaan Metaalwarenfabriek b.v. GRADA International WGO Luchttechniek B.V. Auteursrechten Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is verboden. De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden. Dit magazine is vervaardigd op minder milieubelastend papier. Spirair Luchttechniek, daar krijgt u lucht van! Als je iemand vraagt om te denken aan verse lucht in een aangename temperatuur, dwalen gedachten al snel af naar het bos, het strand of de bergen. Terwijl binnen in de woon- en werkomgeving verse lucht ook heel belangrijk is. Het verbetert niet alleen de gezondheid, maar ook de prestaties. Spirair Luchttechniek is al 25 jaar een betrokken groothandel, die haar afnemers helpt om de juiste luchtkanalen en ventilatiecomponenten samen te stellen. Met veel plezier delen we onze kennis met installateurs, 1 bouwondernemingen en andere partijen die actief zijn in de luchttechniek. Dit combineren we met hoge leverbetrouwbaarheid en een logistiek die zo nauwkeurig mogelijk aansluit op de projectplanning van onze afnemers. In dit magazine vertellen we op een luchtige manier wie we zijn en wat we doen. Daarnaast willen we van de gelegenheid gebruikmaken om onze relaties te bedanken voor de plezierige samen- werking en het vertrouwen dat wij krijgen. Ook onze medewerkers hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan wie we nu zijn en daar zijn we dankbaar voor. Door het mooie samenspel tussen klanten, leveranciers en medewerkers zijn wij klaar voor de volgende 25 jaar! Arend-Jan Pothoven Algemeen directeur


Spirair
To see the actual publication please follow the link above